Goed Doen & Goed Doel

Sinds najaar 2021 gaat er van elke geboekte week 20€ naar een goed doel!

Hier onder de lijst met de groene & goede doelen die we tot nu toe hebben geselecteerd. Mochten jullie nog briljante suggesties hebben, dan horen we het natuurlijk graag!

 

  • Sea Shepherd France | Hun missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Ze onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee

  •  Greenpeace | Stellen grote milieuproblemen aan de kaak en stimuleren duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en vreedzame en inventieve confrontaties
  • Mission Blue | Zetten zich in voor oceanografisch onderzoek en het beschermen van de kwetsbare oceanen door middel van het creëren van Hope Spots. Hun documentaire op Netflix is een 'must see'

 

  • Wereld Natuur Fonds | Werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Een vitale en veerkrachtige natuur, die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons

 

  • Plastic Soup Foundation  | Willen de tsunami van plasticsoep zo snel mogelijk stoppen. Plastic Soup Foundation is daarmee een ‘single issue’-milieuorganisatie. Ze houden zich met één ding bezig: het stoppen van de plasticvervuiling bij de bron om zo toekomstige generaties te beschermen tegen een verschrikkelijke plastic plaag

 

  • LPO | Franse organisatie die zich inzet voor onderzoek naar, educatie over en bescherming van de biodiversiteit en de natuurlijke gebieden en biedt iedereen concrete acties om zich in te zetten voor een grote biodiversiteit op heel lokaal niveau, zoals bijvoorbeeld onze tuin

 

  • Eaux & Rivières Bretagne | zet zich in voor de bescherming en het herstel van natuurlijke waterlopen, bronnen, rivieren en waterrijke gebieden in Bretagne, het verbeteren van het drinkwater en het voorkomen van overstromingen en vervuiling door in te zetten op onderzoek, biodiversiteit, duurzame landbouw. Tevens strijden zij tegen de groene algen, pesticiden, en toenemende afvalstromen

Graag horen we van jullie naar welk goed doel jullie voorkeur uitgaat. Mochten jullie zelf nog een briljant idee hebben, dan horen we het natuurlijk ook graag. Aan het einde van het seizoen maken wij een inventarisatie en zal ik op de website publiceren naar welke doelen wij namens jullie welk bedrag overmaken.